Věnujeme se převážně mladým koní, které posléze obsedáme a přiježďujeme na vytrvalostní sport. Některé nakupujeme a nebo se u nás rodí z našich sportovně prověřených klisen.