Věnujeme se převážně mladým koní, které posléze obsedáme a přeježďujeme na vytrvalostní sport